Info boekenverkoop

 

Om een vlotte start te garanderen, is het belangrijk om op 1 september over alle hand-, werk- en leerwerkboeken te beschikken.

De aankoop van schoolboeken verloopt via de Standaard Schoolboekenservice. Indien u schoolboeken wenst aan te kopen, kan dit enkel online vanaf 23 juni 2017. Ook tweedehandse boeken worden online via dit platform besteld.

Volgende tips zullen u alvast helpen bij het plaatsen van de bestelling:

·        De boekenlijsten staan online vanaf 20 juni 2017.

·        Plaats de bestelling vanaf 23 juni 2017 (vanaf 8.00u). Als u vroeg bestelt, heeft u meer garanties dat alle boeken beschikbaar zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar.

·        Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com en registreer de leerlingenaccount zoals beschreven in de registratiebrief.

.        Hiervoor gebruikt u deze schoolcode: 3Sj7d2AfnJuDyrX. Eens de account bevestigd is, kan u met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord inloggen bij de  schoolboekenservice. Na het inloggen kan u online ook een bestelhandleiding raadplegen. 

·        Raadpleeg de boekenlijst van het leerjaar en de studierichting die uw zoon/dochter volgend schooljaar zal volgen en plaats de bestelling. 

·        De boeken zullen geleverd worden tussen 1 en 20 augustus op een door u zelf gekozen leveringsadres. Alle naleveringen zullen via de school gebeuren.

.        Indien u vragen heeft over de manier van bestellen, kan u contact opnemen met mevr. Roelandt, ilse.roelandt@olvczottegem.be

·        De betaling gebeurt omstreeks 15 september 2017 via facturatie door de Standaard.

·        De kostprijs van de leerkrachtencursussen zal gemaild en gefactureerd worden via de schoolrekening.