Bevegem bouwt...

De architecten bieden met dit eigentijds ontwerp een antwoord op de vraag van campus Bevegem naar vernieuwing en modernisering. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de gekende kwaliteiten van het gebouw, als het ware krachtig geworteld in het verleden met tegelijk het vizier voluit in de richting van een verdere ontwikkeling van de volledige school.

Rond het klassenblok dat dwars op de Ooststraat gesitueerd is, werd een nieuwe ‘mantel’ in glas en aluminium voorzien, met houtaccenten, uiteraard volgens hedendaagse, strenge isolatienormen. Dit gerenoveerde klassenvolume, blok A, telt drie bouwlagen. Ook de binneninrichting kreeg een zeer grondige opknapbeurt: nieuwe vloeren, plafonds, deuren, nutsvoorzieningen … Een verwarminginstallatie op aardgas, gekoppeld aan een modern systeem van permanente verluchting, zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Op de tweede verdieping wordt de inrichting van de wetenschapslokalen de blikvanger. Aan de straatkant werd blok A uitgebreid met een traphal. Deze constructie zorgt met een lift meteen voor een perfecte toegankelijkheid van blok A en omvat verder onder andere een lokaal voor de leerlingenbegeleiding, centraal gelegen in het klassenblok.

De glazen gang verbindt het klassenblok met blok C. Deze transparante gang mogen we gerust de ‘architecturale ruggengraat’ van de schoolgebouwen noemen. Het architectenteam koos vanzelfsprekend voor het behoud van dit visuele ankerpunt: de volledige constructie wordt vervangen, uiteraard in de eigentijdse en bijzonder aantrekkelijke stijl van de mantel in glas en aluminium met houttoets. De glazen gang sluit nu bovendien rechtstreeks aan op de speelplaats, met een hellend vlak, dit verhoogt de toegankelijkheid. Boven het hellend vlak is ook een luifel voorzien, die in de plaats komt van de verouderde betonnen overkapping aan de achterzijde van blok A. Een gedeelte van de speelplaats is dus, net zoals vroeger, overdekt.

Ook blok C onderging ingrijpende veranderingen. Dit gebouw omvat de directiebureaus, de lerarenkamer, het secretariaat, de turnzaal en op de eerste verdieping het schoolrestaurant. Grosso modo blijven ook na de renovatie al deze functies behouden in dit gebouw, met dien verstande dat het volume aanzienlijk vergroot. Langs twee zijden kreeg het gebouw een uitbreiding in nieuwbouw, met name langs de speelplaats en langs de kant van de conciërgewoning. Dit nieuwe gedeelte omvat twee bouwlagen, net zoals het bestaande gebouw, met volledige onderkeldering. Op het gelijkvloers heeft campus Bevegem nu een nieuwe hoofdingang met een polyvalente, ruim bemeten ontvangstruimte en bijkomende multifunctionele ruimtes. Eveneens op het gelijkvloers vinden we de nieuwe jongenstoiletten. Bovendien is er een rechtstreekse doorgang vanuit de ontvangstruimte naar de turnzaal, zodat de turnzaal na schooltijd als polyvalente zaal kan gebruikt worden. In de kelder vallen vooral de kleedkamers op, die vlot bereikbaar zijn via het trappencomplex op de hoek van de twee nieuwe zijden van het gebouw. Op de eerste verdieping vinden we de nieuwe meisjestoiletten, de lerarenkamer en een aanzienlijke uitbreiding van het schoolrestaurant met ruime keuken. Vanzelfsprekend krijgt ook blok C dezelfde complete renovatie als blok A, met eigentijdse ‘mantel’, verwarming, verluchting en binneninrichting.

Het geheel van de blokken A en C, met de glazen gang als navelstreng, doet bijzonder eigentijds aan. De schikking van de gebouwen, in combinatie met de nieuwe look, laat diverse buitenruimtes ontstaan, die elk hun eigen sfeer en gebruik krijgen. Een voorplein met parkje laat de publieke sfeer naadloos aansluiten op de nieuwe hoofdingang en geeft campus Bevegem een nieuw gezicht aan de buitenwereld. De klassen sluiten als vanouds aan op de ruime tuin. De grote, gedeeltelijk overdekte speelplaats blijft een baken tussen het groen en geeft meteen een open, ontspannen gevoel. Ook de heraangelegde en uitgebreide sportvelden op het achterste deel van de terreinen betekenen een grote meerwaarde voor campus Bevegem en worden intensief gebruikt tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding.