Leerbegeleiding

Campus Bevegem maakt werk van een goede leerbegeleiding. De ervaring leert ons dat er grote verschillen bestaan in de manier van leren en studeren. Via volgende initiatieven proberen we tegemoet te komen aan deze verscheidenheid.

Wij organiseren drie vormen van studie:

Ten eerste is er voor alle leerlingen gelegenheid tot stille middagstudie van 12:10 tot 13:20. Hier werken en studeren de leerlingen volledig zelfstandig. Er kan natuurlijk steeds uitleg gevraagd worden aan de leerkracht in toezicht.

Ten tweede bieden we de eerste graad geleide middagstudie aan van 12:30 tot 13:20. Tijdens de geleide middagstudie engageert het team leerbegeleiding zich zowel voor het bijspijkeren van de algemene studiemethode als voor het inhoudelijk verduidelijken van de leerstof Latijn, Nederlands, Frans en wiskunde. We werken er individueel of in kleine groepjes op aangepast tempo, met extra uitleg en extra materiaal. De leerlingen van de eerste graad kunnen gebruik maken van deze leerbegeleiding, op eigen vraag of op vraag van de ouders. Ook kan de klassenraad of een vakleerkracht leerbegeleiding adviseren om iemand vooruit te helpen. De communicatie verloopt steeds via de schoolagenda.

Ten slotte is er voor alle leerlingen gelegenheid om in de avondstudie te blijven van 16:15 tot 17:15.

Leerbegeleiding begint in het eerste jaar. Elke klassenleraar werkt stapsgewijs aan het ontwikkelen van goede studiegewoonten. Tijdens de verschillende ‘klasuurtjes’ werken we met de bundel ‘Studeren kan je leren’. Deze bundel is geïnspireerd op de aanpak van dhr. Paul Maes, een autoriteit op het vlak van leren leren. In oktober nodigt onze campus deze gastspreker uit met zijn interactieve presentatie: ‘Gebruik je verstand verstandig!’ Deze voorstelling geeft een krachtige stimulans tot nadenken over en aanpassen van het studiegedrag. Via deze aanzet én via de bundel ‘Studeren kan je leren’ leren we onze eerstejaars plannen, organiseren, mindmappen en zichzelf evalueren aan de hand van foutenanalyses.

Door als school samen te werken, via verticale leerlijnen, aan het ontwikkelen van goede studiegewoonten blijven we ook in de volgende jaren aandacht besteden aan leerbegeleiding. Door een toenemende graad van zelfstandigheid in te bouwen, leren we onze leerlingen:

  • op de juiste manier informatie op te nemen en te verwerken
  • structuren te herkennen maar ook zelf structuur aan te brengen
  • argumenten te analyseren en zelf genuanceerde argumenten te geven
  • strategieën te gebruiken
  • en vakoverschrijdende verbanden te leggen

 

Uiteindelijk ronden we in het zesde jaar af met de studiekeuzebegeleiding naar het hoger onderwijs. De leerkrachten Nederlands geven gericht duiding over het hoger onderwijs d.m.v. een lessenpakket waarin ze het werkboekje "Op stap naar het Hoger Onderwijs” doorlopen. Verder geeft een CLB-medewerker extra uitleg over de structuur van het hoger onderwijs. Via een bezoek aan SID-in (studie-informatiedagen), de informatieavond over leerkrediet en studiekeuze en de mogelijkheid tot individuele gesprekken, proberen we onze leerlingen goed voor te bereiden op het aanvatten van hun studies in het hoger onderwijs.