Leerlingenbegeleiding

Uitdagen van talenten
Bevegem bruist! Er is voor elk wat wils!
 

Ben je sportief?
Je kan bij ons tijdens de middag aan sport doen. Je kan je aansluiten bij het collegeteam. Tijdens het schooljaar kan je deelnemen aan allerhande sportactiviteiten en wedstrijden.

Ben je talig?
Je kan je aansluiten bij C-magazine en meewerken op de redactie. Je kan deelnemen aan taalwedstrijden, buitenlandse reizen en het Comeniusproject.

Schrijf je graag poëzie?
Je kan je inschrijven voor onze gedichtenwedstrijd.

Hou je van film-en toneelvoorstellingen?
Je kan meegaan naar voorstellingen of zelf acteren in schoolvoorstellingen.
 
Zing je graag? Bespeel je een instrument?
Je kan je aansluiten bij het koor en het orkest. Zin om op te treden? Ook dat kan op ons jaarlijks leerlingenconcert.
 
Knutsel je graag? 
Eerstejaars kunnen terecht bij de groep Krea-Kriebels.
 
Steek je graag de handen uit de mouwen? 
Je kan steeds meehelpen tijdens recepties, eetfestijnen…

Wil je betrokken zijn bij de werking van de school?
Kom bij de leerlingenraad. Denk mee en realiseer vernieuwende zaken.
 
Eerlijke kansen
Campus Bevegem wil iedereen gelijke kansen geven. Indien je een functiebeperking hebt of speciale onderwijsbehoeften of indien je langdurig ziek bent, kan je vragen om redelijke aanpassingen. Als redelijk wordt beschouwd ‘ de aanpassing die geen buitensporige belasting betekent voor de school.’ Deze maatregelen hebben niet de bedoeling je, omwille van je functiebeperking, te bevoordelen maar wel om je eerlijke kansen te geven. Deze aanpassingen worden vastgelegd in een leerbegeleidingsplan.

Taal
Omdat taal een fundament is voor leren, organiseren we een taalscreening bij de start van het schooljaar. Hoe scoor je op spelling en begrijpend lezen? Is er werk aan de winkel? Je leerkracht Nederlands volgt je resultaten op en ondersteunt je waar nodig. 
 
Sociaal-emotionele begeleiding
Zit je strop? Nood aan een babbel?  Een moeilijke periode in je leven? De directie, leerlingenbegeleider, coördinatoren en leerkrachten bieden discreet een luisterend oor of ondersteuning. Bij de leerlingenbegeleider kan je langskomen voor gesprekken. Als je een intensievere begeleiding wil, zoeken we samen naar de best mogelijke oplossing.
 
Coachen in het opnemen van verantwoordelijkheid
In het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar coachen wij je sterk bij het vragen om hulp. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het aanvatten van hogere studies, begeleiden we je in het opnemen van verantwoordelijkheid. Net omdat je in het hoger onderwijs ook zelf om hulp zal moeten vragen, willen we je dit geleidelijk aan leren. Daarom vraag je in het 5de en 6de jaar zelf om de aanpassingen die jij nodig hebt. Geen paniek, we herinneren je hier tijdig aan.
 
Oplossingsgericht werken bij problemen
Wanneer je voor een probleem staat, werken we met een multidisciplinair team heel gericht naar een oplossing toe. We praten met jou en niet over jou. Alles wordt in samenspraak met jou beslist. De uitvoering van een aanpak gebeurt op jouw tempo. Niets gebeurt over je hoofd.  
 
Wil je graag een beroep doen op één van deze begeleidingsvormen? Je kan terecht bij de leerlingenbegeleider: g.vanacker@bevegem.olvcollege.be
 
Studievoortgang
In de klasuurtjes gaat bijzondere aandacht naar leren studeren. Je maakt foutenanalyses, een leerstijlentest, je leert schema’s maken en zelfstandig notities nemen...
Je leerkrachten, de leerlingenbegeleider en de directie volgen je studieresultaten op, ze geven je advies en motiveren je. Na de proefwerkenperiode maak je proefwerkanalyses opdat je inzicht zou krijgen in je studiemethode en die dan ook kan bijsturen.
In Campus Bevegem kan je stille studie en begeleide middagstudie volgen van 12:30 tot 13:15. In de stille studie studeer je zelfstandig. In de begeleide middagstudie staan er leerkrachten voor je klaar om je te helpen wanneer je strop zit.
Heb je intensievere begeleiding nodig? Je kan rekenen op studiemethodebegeleiding bij de leerlingenbegeleider.
 
Studiekeuze en heroriënteren
Je weet nog niet welke studierichting je in de hogere graden wil gaan volgen? Geen nood, in het tweede jaar en vierde jaar word je begeleid in het maken van een keuze. Wij gaan op weg met de sterktes van elke leerling.
Of wil je overstappen naar een andere studierichting die beter bij je past? Via de leerlingenbegeleiding zetten we samen met jou alles op een rijtje.
In het 6de jaar doorloop je een traject om een goede keuze te maken in het Hoger Onderwijs.

 
Meer info...