Een schooldag

Zo ziet je schooldag op campus Bevegem eruit:

08u00 De school is open
08u30 Begin van het eerste lesuur (Woensdag 08u25)
09u20 Begin van het tweede lesuur (Woensdag 09u15)
10u10 Tijd voor ontspanning (Woensdag 10u05)
10u25 Begin van het derde lesuur (Woensdag 10u15)
11u15 Begin van het vierde lesuur (Woensdag 11u05)

12u05 Middagpauze. De leerlingen nuttigen hun middagmaal, op school of thuis. (Woensdag: Einde om 12u00)
12u45 - 13u15 Middagstudie 12u45 Tijd voor ontspanning.
Er zijn allerlei activiteiten:
Sport: basketbal, volleybal, voetbal
Schaken
Bibliotheek
...
13u25 Begin vijfde lesuur
14u15 Begin zesde lesuur
15u05 Begin laatste lesuur
15u55 Einde van de schooldag


Te laat
Ga naar mevr. Roelandt om de reden uit te leggen. Zij zal je een geschreven toelating tot de klas bezorgen.

Afwezig
Als je die afwezigheid kan voorzien, leg dan vooraf de aanvraag van je ouders of bv. een overlijdensbericht aan de prefect voor. In andere gevallen (bv. ziekte) verwittig je mevr. Roelandt of de secretariaatsmedewerkers zo gauw mogelijk telefonisch. Bij je terugkeer ga je dan bij de prefect met je afwezigheidsattest (verklaring van dokter of ouders) en met je schoolagenda. Je krijgt dan een stempel in je agenda, die je spontaan toont aan elke leerkracht die les gaf in je klas tijdens je afwezigheid. Voor een afwezigheid van minstens drie dagen of gedurende de proefwerken wordt een doktersattest vereist. De schooldirectie beschikt niet over de bevoegdheid om extra vakantiedagen toe te kennen (bvb. om vroeger op reis te kunnen vertrekken).

's Ochtends
Wie met de fiets of de bromfiets naar school komt, gebruikt de leerlingeningang in de Ooststraat en kan de (brom)fiets achterlaten in de overdekte fietsenstalling. Wie met het openbaar vervoer, met de wagen of te voet komt, kan de leerlingeningangen in de Collegestraat of in de Ooststraat gebruiken.

's Middags
De leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven, kunnen er een degelijk volledig middagmaal met dessert gebruiken tegen een matige prijs (bekijk hier het weekmenu). . Zij kunnen ook zelf hun boterhammen meebrengen en op school soep of frisdrank kopen.

Meer informatie omtrent ons schoolrestaurant vindt u hier.
Wie 's middags naar huis gaat eten, wordt pas vanaf 13u00 opnieuw op school verwacht. 

Tijdens de middagpauze krijgen de leerlingen kans om naar de middagstudie te gaan.
Voor de eerste graad is er ook een geleide middagstudie.

Sport
Er is kans om tijdens de middagpauze op de speelplaats basketbal of volleybal te spelen. De LO-leerkrachten stellen daarvoor een kalender op. Tijdens de middagpauze wordt in de turnzaal een competitie gehouden, gespreid over het hele schooljaar.

Schaken
In de klas die daarvoor wordt aangeduid kan je een schaakpartner uitdagen. Er staan voldoende schaakborden en speelstukken ter beschikking. Wie meer wil (en kan) dan deze oefenpartijtjes, kan deelnemen aan de interscholen-schaakcompetitie.

Bibliotheek door en voor leerlingen
In campus Bevegem is er een bibliotheek opgericht door en voor leerlingen.
Je vindt er allerlei soorten boeken: informatieve boeken, leesboeken, fictie, non-fictie en ook strips … 
Je kan tijdens de middagpauze boeken ontlenen. De openingsuren vind je terug op de deur van de bib. Die verschillen van jaar tot jaar.

Boekenbabbels
Regelmatig komen leerlingen vrijwillig samen voor een boekenbabbel. Tijdens een boekenbabbel wordt er gepraat over een boek, een strip, een krantenartikel. Zo krijg je misschien zin om het ook te lezen.
Heb je zin om zelf mee te werken in de bibliotheek, neem dan gerust contact op met de leerlingenbegeleider.

Eetzaal
De eetzaal wordt in verschillende shiften gebruikt. De verdeling wordt afgesproken bij het begin van het schooljaar/trimester. Wie vragen heeft kan daarvoor terecht bij alle administratieve medewerkers.

's Avonds
Elke dag (behalve woensdag) kunnen leerlingen na schooluren blijven studeren tot 17u15. Deze geleide avondstudie is kosteloos.