Nieuwe boeken

1ste leerjaar

Aardrijkskunde: Voor het vak aardrijkskunde vraagt de leerkracht om 1 atlas "Plantyn algemene wereldatlas editie 2017" per gezin aan te kopen.
Zenit 1 leerwerkboek en aardrijkskunde hoe basisvaardigheden basiskaarten en begrippen dienen nieuw aangekocht te worden.
 
Frans: Het leerwerkboek Quartier Français 1 wordt door alle leerlingen nieuw aangekocht. Het boek Grammaire Trajet zal door de meeste leerlingen nieuw aangekocht moeten worden aangezien dit boek gedurende 6 jaar gebruikt zal worden.
 
Geschiedenis: Men zal voor het vak geschiedenis Storia 1 Classic gebruiken. Het handboek kan door de leerling ofwel nieuw ofwel tweedehands aangekocht worden. Het werkboek Storia Classic 1 dient nieuw aangekocht te worden.
 
Godsdienst: Men zal het leerwerkboek Meander 1 gebruiken. Alle leerlingen kopen dit boek nieuw aan.
 
Latijn: Het leerwerkboek Pegasus zal  gebruikt worden. U dient dit boek nieuw aan te kopen. Pegasus 1 woord- en determineerkaartjes zijn vrijblijvend aan te kopen. Deze worden door de leerling thuis als geheugensteuntje gebruikt bij het aanleren van Latijnse woordjes en vervoegingen .
 
Muziek: Boost 1 is een leerwerkboek, alle leerlingen moeten dit boek nieuw aankopen.
 
Natuurwetenschappen: Men zal  het leerwerkboek Naturalis 1 gebruiken. Iedereen dient dit boek nieuw aan te kopen.
 
Nederlands: Het bronnenboek Frappant Nederlands 1 kan door de leerling ofwel nieuw ofwel tweedehands aangekocht worden. Het werkboek dient nieuw aangekocht te worden.
 
Techniek: Schakel 1 en Schakel 2 zijn leerwerkboeken, Alle leerlingen kopen deze boeken nieuw aan. 
 
Wiskunde: De 2 leerwerkboeken voor het vak wiskunde moeten door alle leerlingen nieuw aangekocht worden. De formulekaarten zijn vrijblijvend aan te kopen.