Actieplan

Stap 1A:
Indien gemeld bij intakegesprek -> aanmelden bij de coördinator van de werkgroep aangepaste begeleiding (WAB).
Indien geen diagnostisch rapport:
-> zie stap 4.
Indien wel een diagnostisch rapport:
-> zie stap 5.

Stap 1B:
Indien gemeld door een vakleraar of na een normendictee (eerstes).
-> zie stap 2.


Stap 2:
Brief aan de ouders met vermelding van het probleem.
Vraag 1:Is er een voorgeschiedenis?
Vraag 2:Vraag tot behandeling.


Stap 3:
Reactie van de ouders:

De ouders weigeren
-> Klassering.
De leerling weigert
-> Klassering.
De leerling is reeds getest
-> Diagnostisch verslag.
De leerling mag getest worden
-> Zie stap 4.


Stap 4:
Contact met een gespecialiseerd centrum met de vraag tot een diagnostisch verslag.


Stap 5:
Op basis van het diagnostisch verslag uitwerken van een voorstel tot handelingsplan samen met het kind en de ouders. Het voorstel dient dan te worden goedgekeurd door de klassenraad.


Stap 6:
Bespreken voorstel van de klassenraad. Na goedkeuring doorvoeren voor alle vakken.


Stap 7:
Het handelingsplan wordt na elk examen geëvalueerd en desnoods aangepast.