Ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel

Richt je tot hen voor:

 • allerlei studieattesten
 • schoolverzekering
 • formulier voor schoolabonnement
 • formulier voor studietoelage
 • formulier voor kinderbijslag
 • aanvraag om toelatingen (school vroeger verlaten, tijdens speeltijden in klas blijven, ...)
 • inlichtingen over het schoolleven op het college
 • het melden van een ongeval op (weg van of naar) school waarvan je slachtoffer bent
 • voor het bestellen van leerboeken
 • voor huiswerkpapier
 • voor het afhalen of afgeven van verloren voorwerpen
 • als je op school het slachtoffer bent van plagerij
 • Zij zorgen voor het in orde brengen van administratieve financiële zaken betreffende de leerlingen.
 •