Leerlingenraad

Een school is er niet enkel voor de leerlingen, maar ook door hen. Een prettig leefklimaat hangt in grote mate van ieders inspanningen af en het is goed dat hierover met leerkrachten en directie kan overlegd worden, hetzij naar aanleiding van concrete kwesties, hetzij meer systematisch en permanent. Bij dit laatste speelt de leerlingenraad een belangrijke animerende rol. Initiatieven losweken en stimuleren, acties van diverse werkgroepen (sport, pastoraal, verdraagzaamheid, cultuur, milieu, leerlingenblad, ...) coördineren en draaiend houden, verspreiden van informatie omtrent de school en andere plaatselijke of regionale activiteiten die het schoolleven kunnen verrijken... dat alles is het doel van dit organisme voor overleg en actie.

Afgevaardigden van elke klas vertegenwoordigen hun klasgroep in de algemene leerlingenraad die tracht een spreekbuis te zijn van al de leerlingen. Deze raad vergadert tweemaal per trimester en treedt daarbij in dialoog met directie en leerkrachten.