Welkom op campus Bevegem 01/09/2017

Infoavonden naar de 2de en 3de graad 15/05/2017 at 11:38


Kennismakingsdagen 2017 27/03/2017
Bekijk de foto's...

Odysseus - een zwerver komt thuis 24/03/2017 at 11:56
"Maar deze zwerver kende tegenslag, / hij kwam bij ons […] en elke gift is welkom, / hoe klein ook. Meisjes, geef nu spijs en drank / aan deze vreemdeling, geef hem een bad / in de rivier, beschut tegen de wind.” 

Afgelopen week bezochten enthousiaste leerlingen de opvoering van Homeros’ Odyssee – over de jarenlange omzwervingen van de Griek Odysseus na het einde van de Trojaanse oorlog alvorens opnieuw thuis te komen. Eeuwenoud, maar razend actueel. Wraak, goed en kwaad, gemis, thuiskomen, gastvrijheid... Het passeert allemaal de revue. Zo veel schoonheid in één boek.

Lees meer...

Wiskunnend Wiske op campus Bevegem 22/02/2017 at 11:00
In het kader van Onderzoekscompetentie Wiskunde deden 12 leerlingen uit 6WeWi8, 6GrWi8, 5WeWi8 en 6WeWi6 dit jaar mee aan Wiskunnend Wiske.
 

Leerlingenconcert 2017 11/02/2017
Bekijk de sfeerbeelden van het leerlingenspektakel via onze Facebookpagina.
Het spektakel behoort nu zelf ook tot onze "sweet memories"...
 

STEM olympiade voor de eerste graad. 09/02/2017
Deze week nemen alle leerlingen van de eerste graad van onze campus deel aan de STEM Olympiade. Deze wedstrijd gaat door tijdens de lessen techniek. De leerlingen krijgen hierbij de kans om de lessen wiskunde, wetenschappen, technologie, ... toe te passen in een technologisch kader. Ze gaan de uitdaging aan om probleemoplossend te denken als een echte ingenieur, gebruik makend van veelzijdigheid en intuïtie.

Unimath 08/02/2017
UniMath -- University Mathematics -- is een wetenschapssensibiliseringsproject van de opleiding wiskunde aan Universiteit Gent. UniMath heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor het nut van de wiskunde, een wetenschap die maar al te vaak onterecht als overbodig, theoretisch en saai wordt afgedaan. Door echte toepassingen uit te leggen, zonder daarbij de ware aard van de wiskunde uit het oog te verliezen of te vervallen in het uitvoeren van vooraf bepaalde recepten, worden leerlingen er zich van bewust dat wiskunde nodig is. Ze beseffen dat deze wetenschap een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven en dat net het bestuderen van abstracte, wiskundige structuren de wiskunde universeel toepasbaar maakt.
 

Infobeurs 2017 07/02/2017
Op dinsdag 7 februari organiseerden de drie campussen van het OLVC voor de derde keer een infobeurs in de zaal Bevegemse Vijvers. Op een ongedwongen en vrijblijvende manier konden toekomstige leerlingen kennis maken met het studieaanbod van het OLVC.
Heel wat leerlingen, ouders en geïnteresseerden kwamen kennis maken, een groot deel van de leerlingen schreef zich ook al in voor het nieuwe schooljaar.
Vanaf 1 september 2017 trekt het OLVC bewust én in stroomversnelling de kaart van de vernieuwing, leerlingen in het eerste jaar zullen – los van een bepaalde campus, en naast de traditionele vakken – kunnen kiezen uit tal van uitdagende, boeiende en leerrijke projecten die voorbereiden op de latere studiekeuze. Deze vernieuwing viel duidelijk in de smaak bij de talrijke bezoekers.
Meer info op www.olvczottegem.be

Fysica Olympiade 25/01/2017
Op woensdag 25 januari namen twaalf leerlingen van campus Bevegem deel aan de eerste ronde van de fysica olympiade. Op een totaal aantal van ruim 2800 deelnemers haalden slechts 375 leerlingen de tweede ronde. Drie leerlingen van OLVC campus Bevegem plaatsten zich voor de tweede ronde, een hele mooie prestatie!
 

Wiskunde olympiade campus Bevegem 08/01/2017
De eerste ronde van de wiskunde olympiade vond plaats op woensdagnamiddag 18 januari 2017, bij ons op school. Voor de tweede graad (JWO) nam OLVC campus Bevegem deel met 50 leerlingen; voor de derde graad (VWO) waren er 56 kandidaten. In Vlaanderen deden overigens meer dan 24000 leerlingen mee aan de wiskunde olympiade.
Op 3 uur tijd dienen 30 meerkeuzevragen beantwoord te worden, wat maximaal 150 punten oplevert.
Alle JWO-leerlingen met een score van minstens 108 en alle VWO-leerlingen met een score van minstens 115 zijn geselecteerd voor de tweede ronde: voor 30 meerkeuzevragen is er dan slechts twee uur tijd!
Zeven leerlingen van onze school (op een totaal van 1157 geselecteerde JWO-leerlingen) uit de tweede graad en 11 lln (van de 1128) uit de derde graad nemen de challenge aan om op woensdagnamiddag 8 maart 2017 aan Universiteit Gent de 30 wiskundevragen van de tweede ronde op te lossen. Alvast een dikke proficiat aan onze geselecteerden voor hun mooie prestatie en veel succes binnenkort in Gent!

Kerst @ Bevegem 23/12/2016
Vrijdag 23 december … de laatste dag van het trimester. Eerst het rapport halen, dan tijd voor welverdiende vakantie, na een vermoeiende examenperiode. De leerlingenraad van campus Bevegem organiseerde een gezellige kerstmarkt ten voordele van de ‘sociale kas’. Maatschappelijk bewustzijn, ook dat is een pijler in ons opvoedingsproject: niet iedereen heeft het even breed in onze maatschappij … Dit was meteen ook het thema van de jaarlijkse kerstevocatie in zaal Retorica, een waardevol woord- en dansinitiatief waarin leerlingen onder begeleiding van hun leerkrachten het beste van zichzelf geven. Prettige feesten!